About the project

Intervals Festival

Tuman team
Ira Kosheleva Konstantin Tolstikov Ksenia Kotlyarovskaya Anna Tolchinskaya Alexandr Demchenkov Anna Sitnikova Nastya Zhurba Mikhail Lychkovskiy Yulia Selezneva Vika Tok Alexandr Tolstikov
Intervals team
Anton Kolodyazhny Ksenia Chekhovskaya Karina Nazina
Client
Intervals festival
Next project